Spojovací most mezi budovami C1 a M2 ve výrobním areálu, Vrchlabí

Poloha stavby
Spojovací lávka se nachází ve městě Vrchlabí, v severozápadní části areálu ŠKODA.
Účel stavby
Navrhovaná lávka pro pěší by měla spojovat administrativní budovu C1 s výrobní halou pro výrobu převodovek M2 závodu ŠKODA.
V současné době je provoz řešen venkem. Lávka by tak měla usnadnit přístup pro pracovníky haly do jídelny v 3.NP administrativní budovy a omezit zanášení venkovních nečistot.
Urbanisticko-architektonické řešení
Základní hmotu lávky dostaneme spojením dvou schodišť a oblouků- překlenutí cesty bez dalších podpor.
Lávka reaguje na okolní prostředí posunutím oblouků vzhledem k sobě po ose na opačnou stranu.
Posunutím oblouků docílíme toho, že pohled na oblouk zásadně neosekávají z žádné strany okolní budovy a cesta prochází středem oblouku.
Posunutím oblouků vzniká rovněž zajímavý efekt, kdy se spodní část mostu otáčí první na jednu stranu a pak na druhou.
Technické a materiálové řešení
Konstrukce je tvořena dvěma oblouky. Síly v obloucích vyvažují na každé straně šikmé sloupy a rovné sloupy v závěru mostu.
Rámy vycházející z oblouků vynášejí vnitřní tubus. Ten je tvořen mostovkou, zastřešením a prosklením. Přístupný je dvěma schodišti z každé strany.
Pro konstrukci mostu je volena ocel. Obložení konstrukce je řešeno panely z děrovaného plechu / tahokovu.

Lokace: Vrchlabí Stupeň: Studie Rok: 2015 Projektový manažer: Roman Frýza Architekt: Barbora Štefková Spolupráce: Technoprojekt, a.s. Zastavěná plocha: 300m2 Klient: ŠKODA AUTO a.s.