Průmyslová zóna Hustopeče

Urban

Urbanistická studie řeší průmyslovou zónu Hustopeče u Brna. Průmyslová zóna se nachází na severozápadním konci města Hustopeče v blízkosti dálnice D2.

Sjezd do průmyslové zóny se dále rozděluje k jednotlivým výrobním halám. V průmyslové zóně se nachází tři výrobní haly. Nejjižnější hala má výrobní budovu oddělenu od administrativní. Charakter všech tří hal je podélný a je určen tvarem pozemku. Z východní strany zasahuje na pozemky ochranné pásmo dálnice a ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu VTL- to určuje odskočení hal od dálnice. Odskočení hal směrem od silnice II/425 je ovlivněno dopravními návaznostmi.

 

Rok: 2016 Projektový manažer: Roman Frýza Architekt: Barbora Štefková