Průmyslová zóna Triangl střední čechy – Informačně školící centrum SPZ Triangle

ŠIRŠÍ VZTAHY

Průmyslová zóna Triangle se nachází na JZ od obce Bitozeves ve spádové oblasti měst Louny, Žatec, Most a Chomutov.

Pozemek se nachází v střední části průmyslové zóny Triangle nazvané jako Triangle City.

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené území se nachází v těsné blízkosti kruhového objezdu v Triangle City. Ze severu sousedí s objektem požární stanice. Na jih od pozemku je umístěno parkování, které informačně školící centrum taktéž využívá.

Pozemek je rovinatého charakteru. Objekt informačně školícího centra je umístěn v západní části pozemku. Ve východní přístupové části je vydlážděn veřejný prostor s venkovním mobiliářem včetně veřejného osvětlení.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Téměř čtvercový půdorysný tvar o rozměrech 31,2 x 28,5m je obzvláštněn přesahující střechou ve tvaru trojúhelníku. Stěny objektu jsou celoplošně proskleny s hliníkovými rámy z východní a jižní strany. Severní a západní strana je naopak plná s minimem stavebních otvorů.

Pro severní a západní fasádu jsou použity fasádní panely Alubond v antracitové barvě. Pro přesah střechy u východní a jižní fasády jsou použity metalické panely Alubond v barvě zlaté.

Na střeše objektu za trojúhelníkovou atikou jsou umístěny solární panely.

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Informačně školící centrum je rozděleno do dvou částí a to otevřeného výstavního prostoru, který tvoří 2/3 prostoru, zbylá třetina je tvořena jednotlivými místnostmi dalších funkcí.

Otevřený výstavní prostor s recepcí o celkové ploše 600m2 nabízí prostor pro cca 25 výstavních stánků.

Na výstavní prostor navazuje prezentační sál vybavený audiovizuální technikou. Kapacita sálu je 60 osob. Východní stěna sálu je posuvná a sál tak lze plně propojit s výstavním prostorem.

Odpočinkový prostor o ploše 78 m2 je otevřen na jih prosklením.

V severozápadní části objektu se dále nachází sociální zařízení pro návštěvníky i zaměstnance, technické místnosti a sklady.

Kapacita objektu je do 100 osob.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém objektu je ocelový skelet. Obvodový plášť je tvořen kompozitními hliníkovými panely. Pro vnitřní příčky je použit sádrokarton. Na vodorovné nosné ocelové konstrukci bude položen stropní trapézový plech a na tento bude provedena betonová deska. Pod stropem bude použit akustický minerální podhled, nad kterým bude vedena vzduchotechnika a další instalace.

 

Lokace: Průmyslová zóna Triangle Stupeň: Studie Rok: 2016 Architekt: Barbora Štefková Spolupráce: Tomáš Suchoň Vizualizace: Alice Kuchařová Zastavěná plocha: 930m2 Klient: SPZ Triangle