Zastřešení v průmyslovém areálu

Poloha stavby

Zastřešení se nachází ve městě Vrchlabí, v severozápadní části areálu ŠKODA.

Účel stavby

Navrhovaná stavba by mělo zastřešit přechod mezi administrativní budovu C1 s výrobní halou pro výrobu převodovek M2 závodu Škoda.

Urbanisticko-architektonické řešení

Umístění zastřešení navazuje na existující přechod. Hlavní hmotu tvoří membránová konstrukce. Tvary membrány jsou inspirovány čínskou architekturou. Současně plachta působí moderně a technicistně a tak zapadá do výrobního areálu ŠKODA.

Plachta je nad komunikacemi pro pěší nižší a nad cestou stoupá až do výšky 5,5m, aby umožnila průjezd nákladního auta.

Technické řešení

Membránová konstrukce je vynášena dvojicemi sloupků spojenými v horní části. Ve dvojici je vždy jeden sloupek vyšší a jeden nižší. Rozdíl ve výšce se co dvojici sloupků střídá. Toto střídání udává specifický výraz stavby.

Zastavěná plocha: 280m2

 

Lokace: Vrchlabí Stupeň: Studie Rok: 2015 Architekt: Barbora Štefková Spolupráce: Technoprojekt, a.s. Klient: ŠKODA AUTO a.s.