Profil

Technoprojekt Group

Jsme členem Technoprojekt Group, významné projektové organizace, působící ve 12 státech světa.

Realizovali jsme mnoho úspěšných projektů v České republice. To vše na profesionální úrovni, prostřednictvím kvalifikovaných odborníků.

Profesionální služby

Společnost Architema, s.r.o. je architektonická a projekční kancelář, která poskytuje všem svým klientům profesionální, ekonomicky výhodné a spolehlivé služby. Vysoká kvalita těchto služeb Vám zajistí bezproblémovou realizaci i těch nejspecifičtějších záměrů.

Máme zájem podílet se spolu s Vámi na Vašich odvážných projektech, a proto věříme, že si naší společnost Architema, s.r.o. vyberete jako svého partnera pro jejich realizaci.

Nejen architektura

Architema s.r.o. je architektonická a projekční kancelář, která vznikla na základě zkušeností a 100 % majetkové účasti inženýrské firmy Technoprojekt, a.s. -společnosti specializující se na průmyslové stavby, s více než padesátiletou tradicí.

Architema, s.r.o. se specializuje především na studie, navrhování a projektování všech stupňů projektové dokumentace (jak pro územní, tak pro stavební řízení) vč. povolování, s důrazem na architektonickou tvorbu a citlivé funkční řešení vč. ekonomiky.

Kompletní servis

Pracujeme v úzkém kontaktu s odbornými kapacitami mateřské společnosti a jsme schopni nabídnout přípravu architektonického a projekčního záměru pro široké spektrum jak občanských, tak průmyslových staveb. V spolupráci s Technoprojektem, a.s. Vám nabízíme také zpracování kompletní žádosti o financování Vašich investic, vč. doprovodné dokumentace. Odborný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků Vám zabezpečí solidní jednání a profesionální přístup.

Služby

architektonické studie

studie proveditelnosti investičního záměru

povolovací dokumentaci

inženýrskou činnost pro povolování

dokumentaci pro výběr zhotovitele

prováděcí dokumentaci

autorský dozor na stavbě

vizualizace staveb

návrhy interiérů

urbanistické a územní studie

studie na revitalizace areálů

energetická řešení staveb

návrh nízkoenergetických a pasivních staveb

technická zařízení budov